Ağır Rack Sistemler

Ağır Rack Sistemler; paletli yada ağır yüklerinizin taşınmasında kullanılan bir sistemdir. Herbir rafta 6000 kg. ve üzeri yük taşıtabilirisiniz. Profil kesitleri taşınacak yükün ağırlığına göre tercih edilmelidir. Ağır rack raf sistemlerinde ayaklar saç büküm olup, traversler kutu profil, CC profil yada I profil olabilmektedir. Ağır rack raf sistemleri optimum alan kullanımını saglamayı hedefleyerek standart palet ölçülerine göre imal edilmektedir ancak , bu sistemler müşteri ve proje ihtiyaçına göre değişiklik gösterilerek farklı boyutlarında imal edilmektedir.

Ağır yük raf sisteminde raflar standart ebatlara sahiptir. Bu nedenle de kolayca sökülüp yeniden kurulabilir ve demontajı kolaydır. Tamamen demonte geçme tırnaklarla kurulumu yapılan bir raf sistemidir. Ayaklar, travers ve raf tablaları bir arada kullanılarak kurulur. Ağır yük raf üniteleri yan yana kurulduğunda ortada kalan ünitenin ayağı her iki yandaki üniteye bağlıdır. Bu şekliyle ağır yük raf sistemlerinin yeri değiştirilmek istendiğinde ihtiyaca göre sıkıntı çekmeden taşınabilir. Bu avantajı sayesinde ağır rack raf sistemleri genellikle sanayi alanlarında daha çok tercih edilen sistemlerdendir.

  • Sırt Sırta Raf Sistemi; en fazla kullanılan ve ekonomik yönüyle tercih gören özelliğe sahiptir. Paletli olarak kullanılan ürünlerde en çok bu sistem tercih edilmektedir. Her palet bağımsız olarak kolaylıkla yerleştirilip çıkarılabilir. Yani ilk giren ilk çıkar (fifo) sistemine uyum sağlar.
  • İki Derinlikli Raf Sistemi; sırt sırta raf sistemine benzer. İstifleme aracının ucuna uzatma aparatı takılarak en arkadaki yükün kolayca alınması sağlanır.
  • Dar Koridor Raf Sistemi;yüksek depolarda (max.14m civarında) özel forkliftlein kullanımıyla min. alanda max. depolama sağlayan sistemdir.
  • Hareketli Depo Raf Sistemi; hareketli elemanların üzerine kurulan sırt sırta depolama sistemidir. Burada tek bir koridor bırakılarak rafların hareket ettirilmesiyle istenilen koridora gidilir.
  • Mekik Sistem; boyut olarak aynı paletleri üst üste ve arka arkaya istifleme makinesi ile boşluk bırakılmaksızın yapılan istifleme sistemidir. İçine girilebilir depolara göre depreme daha dayanıklıdır. Arkadaki paletleri almak için diğerlerinin boşaltılması gerekliliğini ortadan kaldıran bir sistemdir.
  • Tam Otomatik Depo Raf Sistemi; palet giriş çıkış hızının yüksek olduğu depolarda tercih edilen bir sistemdir. Koridor aralığının neredeyse bir euro palet genişliğinde olması yeterlidir.
  • Giydirme Cepheli Depo Raf Sistemi; herhangi bir sistem üzerine kombine olarak, bina inşaatı yapılmaksızın herhangi bir panel kaplama türü ile giydirme yapılan sistemdir.